Körteknik och träningstips

Denna sida innehåller tips och råd för hur du lämpligast framför din hoj i olika typer av terräng och över olika former av hinder. Den är uppdelat i tre delar:

  • Hojkoll
  • Klackar&Backar
  • Skråkörning, underlag och spårval

Varje del innehåller några olika områden, teori samt förslag på övningar. Vissa avsnitt har även ett youtubeklipp (på engelska) som visar den aktuella tekniken. Ett speciellt tack riktas till Western Districts Trials Club i Australien för deras eminenta träningsvideos!

Hojkoll

Reglage och inställningar

Teori: Styrets vinkel framåt/bakåt är avgörande för hur lättstyrd din hoj är. Vinklas styret bakåt är det lätt att
hålla emot när framhjulet går emot stenar och rötter. Nackdelen är att vikten hamnar långt bak i
uppförsbackar och klackar. Ett framåtlutat styre ger bättre viktfördelning vid uppförsbackar och klackar och
det blir lättare att lyfta bakhjulet, din hoj kommer dock upplevas som “nervös” och det krävs mer armstyrka
för att hålla emot styret när hjulet vrids av stenar och rötter.
Övning: Börja med att ha styret lutat bakåt och vrid det framåt när du blir bekvämt med det. Se till så att
kopplings- och bromsreglage är vinklade så att du når dem både när du sitter långt bak på din trial och när
du hänger fram över styret. Justera koppling och broms så att du kan ha ett eller två fingrar på, bromsa
bekvämt och ändå kan hålla stadigt i styret.

Stillastående balans

Övning: Första steget är att köra mycket sakta om du inte kan börja stillastående direkt. Vrid styret och
använd motorns gyro och lite driv på bakhjulet för att hålla balansen. Vill du avancera kan du göra samma
sak med men med styret vridet åt andra hållet (det håll du förmodligen inte tycker är lika bekvämt). Nästa
steg är att balansera med styret rakt och kanske även med motor avstängd. Balans är grunden i trial och här
blir du aldrig fullärd!

Fulla styrutslag

Övning: Att köra med styret mot styrstoppet kräver lite extra träning eftersom det inte finns något utrymme
att parera balansen med styret. Kör en åtta eller cirkel med styret i styrsstoppet hela tiden. Öva på att göra
kurvan ännu snävare genom att luta hojen inåt men behåll kroppen upprätt på “utsidan” av trialen.

Flytta framhjul

Teori:
Vid förflyttning av framhjulet är det viktigt att spara på musklerna och låta framgaffeln göra jobbet istället.
Övning:
Håll styret med raka armar, lås bakbromsen och gunga fram med knäna i riktning mot kröken. Känn hur
framgaffeln komprimeras och ta sedan till vara på trialns rörelse när gaffeln återfjädrar. Dra då upp knäna till
ursprungsläge igen och du kommer känna hur framhjulet lyfter. Genom att dra lite mer i höger eller vänster
handtag kommer trialn flytta sig i den riktningen. Gör inte för stora sidledsförflyttningar och arbeta inte
snabbare än gaffelns naturliga rörelse. I uppförslut kan motorns kraft användas för att lyfta framhjulet.

Flytta bakhjul

Från stillastående:
Håll frambromsen låst och tryck styret framåt, i riktning runt framaxeln. När bakhjulet är i luften, tryck då med
insidan av foten i endera riktning för att vrida hojen. Denna teknik kommer inte lyfta hjulet särskilt högt men
med många mindre hopp kan du förflytta dig långt. Genom att kombinera bak- och framhjulslyft samverkar krafterna och gör båda lättare, detta kräver dock timing.

Med fart:
Nyttja samma teknik som vid stillastående bakhjulshopp men dra nytta av farten för att bromsa upp din trial
på framhjulet. Spjärna emot med armarna och räkna med att lyfta bakhjulet betydligt högre än du gör från
stillastående. Du kan nu flytta bakhjulet betydligt längre i sidled men med större sidledsförflyttning kommer
större sidokraft när du landar. Ett sätt att motverka detta är att hålla styret rakt under hela förflyttningen, dvs,
låt hjulet vrida sig på marken istället för att gaffeln bara vrider sig i ramen.

Hoppa och vrid

Teori:
I stället för att stegvis hoppa med fram och bakhjul kan du med hjälp av en liten kick vrida hela trialen 90 grader eller till och med mer.
Övning:
Leta reda på en liten sten eller grästuva, gärna i lätt uppförslut. Rulla sakta mot stenen och
komprimera fjädringen precis innan stenen, använd sedan motorn, återfjädringen och din egen kropp för att
lyfta hela trialen från marken. Samtidigt som du drar styret åt ena hållet trycker du med insidan av foten
kraftfullt åt andra hållet. Med rätt timing har din hoj vridits runt när du landar.
Det är lätt hänt att din hoj rullar vidare vid landning, öva därför på att stanna upp direkt efter hoppet. Testa
även utan sten/tuva.

Bakhjulskörning

Roligt att kunna, inte alltid så användbart i sektionen. Att kunna hålla balansen på bakhjulet är dock bra
kunskap eftersom du ibland, vid t.ex. dubbelklackar, knappt sätter ner framhjulet.
Övning:
Sitt på sista delen av ramen, precis där skärmen börjar. Sitt bakåtlutad med utsträckta armar och
vik ut knäna, det är benen du håller balansen med. För att hålla trialen uppe använder du gasen och
bakbromsen, du måste med andra ord alltid hålla foten på bakbromsen. När du känner att du håller på att slå
över, tryck då lätt på bakbromsen. Håller framhjulet på att slå ner i marken, öka då gasen något.

Klackar&Backar

Körning brant uppför

För att ta sig upp krävs fäst för bakhjulet men samtidigt vill man hålla ner framhjulet för bibehållen styrning.
Här är det viktigt att bibehålla rätt viktfördelning mellan bak- och framhjul och att snabbt kunna parera
förändringar i underlaget på väg upp. Instinktivt vill man luta sig fram över styret, något som sällan blir bra
eftersom man då har styret under sig det blir vingligt! Sänk istället ner hela kroppen snett framåt och vinkla
ut knäna, på så sätt får du fram tyngdpunkten men bibehåller samtidigt styrförmågan.

Körning brant utför

Här är det viktigt att du förflyttar viken bakåt, bli inte förvånad om bakdäcket skrapar i ändalykten! Pga
viktfördelningen finns den mesta av bromskraften fram och bakhjulet används som ett roder för att hålla en
stabil kurs. Tänk på att inte låsa bakbromsen då du lätt börja sladda med bakdelen. Eftersom en stor del av
din vikt ligger på framhjulet kommer framhjulet vara känsligt för stenar, rötter och andra ojämnheter så
var koncentrerad.

Double blip

Double blip - “dubbelt gaspådrag” - används vid lägre klackar eller när du t.ex. ska ta dig över en stock.
Första gaspådraget används för att resa trialen upp på bakhjulet och placera framhjulet i överkant av hindret
(halvvägs eller 2/3 upp). I detta ögonblick kommer fjädringen komprimeras, följ då med med knäna neråt och
framåt. När den fjädringen sedan är på väg ut igen påbörjas nästa gaspådrag som tar dig upp och över
hindret.


Uthopp

Tekniken för uthopp bör väljas utifrån höjd, utrymme vid landningen och höjden. För att ta sig utför en klack
kan man med fördel lyfta ut framhjulet en bit ut på den lägre avsatsen men behålla bakhjulet på den högre
avsatsen och sedan rulla ner. Detta förhindrar att hasplåten slår i om du skulle ha rullat ut som vanligt.
Vid medelhöga uthopp kan du rulla “rätt ut” och landa på båda hjulen samtidigt. Detta kräver lite utrymme
eftersom du behöver “köra” ut och sedan bromsa. Vid höga uthopp tar både du och trialen stryk om du
landar på båda hjulen. Försök då att stegra uthoppet och landa med bakhjulet först, håll styret hårt och
använd dina ben som en fjäder för att ta upp kraften.

Zap

Samma som double blip men du placerar framhjulet högst upp på hindret och använder istället koppling och
gas för att skapa påskjut nummer två.

Splat

Splat, eller splash som man skulle kunna kalla det, handlar om att överstegra och skicka bakhjulet in i hindret
först. Denna teknik används vid höga klackar eller stora gap, där hasplåten normalt skulle slå..
Använd gas och aggressivt kopplingssläpp för att påbörja en överstegring, dvs din trial ska var på väg att slå
runt bakvägen. I det ögonblick bakhjulet slår i hindret/klacken kommer bakåtrotationen bromsas och
4
samtidigt kommer bakhjulet klättra uppför hindret. Med rätt timing kommer framhjulet fällas ner i samma
stund som bakhjulet når hindrets överkant. En sten som kick/hopp underlättar att få höjd på bakhjulet i början.

Hålla kvar

Låt säga att du använder Double Blip, Zap eller Splat för ta dig upp en sten. Sten är för kort för att landa hela
trialen på och du skulle slå över framåt om du landar som vanligt. Det du då gör är att hålla kvar din hoj på
bakhjulet och göra ett kontrollerat uthopp. Denna teknik kan med fördel tränas på ett lågt hinder, t.ex. en
stock. Håll kvar trialen på bakhjulet med hjälp av bakbromsen eller med kopplingens dragläge.


Skråkörning, underlag och spårval

Kroppsposition

Genom att skapa marginaler ökar du chansen att kunna parera trialens oförutsedda rörelser. Detta innebär
t.ex. att stå lite lätt böjd, inte ha raka armar och att inte klämma ihop trialen mellan benen. Vinkla istället ut
benen något och tryck med foten på ytterkanten av fotpinnarna, detta är speciellt viktigt vid skråkörning där
du vill hålla hojen vinkelrätt mot underlaget men ändå

Planera körningen

Mental styrka är underskattat i trial, alla vet vi hur lätt ett misstag sker på sista varvet pga dålig fokus eller att
sektionen förändrats från förra varvet. Se därför till att du vet exakt var du tänker köra innan du kör in i
sektionen, tänk aldrig att “vi får se” när jag kommer fram till klacken.

Lösa stenar

Vinkla ut knäna och sänk ner kroppen något, genom att göra detta skapar du marginal för trialen att röra sig
under dig i den ojämna terrängen. Håll även vikten något bakåt eftersom framhjulet lätt kan stypa eller halka undan på lösa stenar.

Lera

Här är det viktigt att jobba mjukt med gas och koppling och var även beredd på att fram och bakhjul kan glida
både framåt, bakåt och åt sidorna.

Sand

Håll vikten något bakåt på din trial för att undvika att framhjulet understyr. Det kan ofta vara svårt att komma
iväg om du satt ner foten i en sandig sektion. Prova då att luta dig bakåt och kasta dig lätt framåt samtidigt
som du åker iväg, detta hjälper dig att snabbt få upp farten.


Comments